Från utanförskap till digitalt redo

Att digitala lösningar underlättar vardagen för de flesta företag kommer knappast som någon överraskning. Både stora och små företag har nytta av digitala lösningar eftersom de frigör tid från administrationsärenden så som orderhantering, fakturering och handläggning. Men det är långt ifrån alla företag som hänger med i den digitala utvecklingen.

Annons

Detta innehåll är framtaget av vår partner. Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera Svenska Dagbladet-redaktionens åsikter.

Läs mer på Telia
E

n stor undersökning som Telia låtit göra tillsammans med analys- och undersökningsföretaget Nepa visar att stora företag är bättre på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter jämfört med mindre företag. Stora företag investerar gärna i ny teknik och jobbar aktivt med att ta tillvara på nya digitala lösningar på marknaden. Det i sig medför att det blir enklare att nå nya kunder genom exempelvis marknadsföring online.

Uppkoppling för alla
Genom att i större utsträckning kombinera olika tekniker som fiber, radiolänk och 4G/5G går det att erbjuda tjänster med mycket hög kapacitet även i områden där fibern inte når hela vägen fram. I kombination med en nära samverkan mellan det offentliga och privata är Telia övertygade om att det är vägen framåt för ett uppkopplat Sverige.

– På Telia är vi övertygade om att digitala produkter, tjänster och marknadsföringskanaler driver tillväxten i landet framåt och skapar jobbmöjligheter över hela landet. Mindre företag som inte kommit så långt digitalt riskerar att halka efter. Det här innebär att den digitala klyftan riskerar att växa, säger Daniel Stark, strategi- och affärsutvecklingschef för små- och medelstora företag på Telia Sverige.

– I undersökningen har vi också kunnat se att män uppskattar sin digitala kompetens högre än kvinnor. Nästan varannan man anser att kompetensen inom IT och digitala lösningar är hög medan bara var femte kvinna anser sig vara digitalt kompetent.

 


Distansarbete – det nya sättet att jobba

F

ör inte så lång tid var det otänkbart för många företag att låta sin personal jobba på annan ort, hemifrån, på resande fot eller på någon annan plats än kontoret. Men i och med digitaliseringens framfart har synen på vad som är en fysisk arbetsplats förändrats. Ett uppskattat inslag bland många anställda är att kunna arbeta platsoberoende och under parollen ”Frihet under eget ansvar”.

Småföretagare bättre på distansarbete

Daniel Stark, strategi- och affärsutvecklingschef för små- och medelstora företag på Telia Sverige.
T

elias undersökning visar att de flesta företag är positivt inställda till att medarbetarna utför sitt arbete platsoberoende. 56 procent av företagen som har 50 – 500 anställda uppger att de uppmuntrar sina anställda att arbeta oberoende av plats medan motsvarande siffra för företag som har 1- 9 anställda är 49 procent.

SOCIALA MEDIER I JOBBET
Telias undersökning visar att många företag i Sverige aktivt använder sociala medier för att kommunicera med kunder, leverantörer och andra intressenter. Användandet av sociala medier är generellt högre bland större företag än mindre.

– Men det som är intressant här är att det är de mindre företagen som är bäst på att låta sina anställda arbeta plastoberoende i praktiken. 38 procent av medarbetarna i ett företag med 1 – 9 anställda kan sköta sitt majoriteten av sitt dagliga arbete oberoende av plats medan bara 11 procent av  de anställda i ett företag med 10-49 anställda upplever att de kan det, säger Daniel Stark, strategi- och affärsutvecklingschef för små- och medelstora företag på Telia Sverige.
Vill du ta del av hela rapporten? Utför då testet nedan och uppge din e-postadress så får du både ett personligt resultat och rapporten skickad till dig.

 

 I undersökningen deltog cirka 1000 företag som har mellan 0 – 500 anställda, det motsvarar 99 procent av alla registrerade företag i Sverige.

Molnbaserad växel gjorde underverk

Dennis Stenmark är ekonomiansvarig på Wackes i Borås. På kontoret arbetar 37 anställda men företaget jobbar så gott som helt digitalt på flera sätt.

 

P

å Wackes kontor i Borås med 37 anställda har man kommit långt avseende digitala tjänster. Företaget finns i flera städer i världen och hjälper andra företag att förse dem med profilprodukter så att de kan stärka sina varumärken. De har bland annat hjälpt företag och organisationer att utveckla smarta webblösningar och jobbar smart med sociala medier för att hjälpa sina kunder att nå ut.

– Vi jobbar med flera olika sociala medier. Det underlättar när vi behöver nå ut till privatpersoner vilket vi bland annat gör när vi driver en gåvoshop åt en av världens största välgörenhetsorganisationer. Det är kanske inte så konstigt att vi är digitala då vi får in 65 procent av vår försäljning via webborder, säger Dennis Stenmark, ekonomiansvarig på Wackes AB.

Digital helhetslösning

I

december började företaget använda sig av en molnbaserad växel. De fasta telefonerna ersattes med mobiler som kopplas mot fasta nummer. Utmaningen innan den molnbaserade växeln kom på plats var att det var fler leverantörer inblandade. Med Telias molnbaserade växel fick Wackes en helhetslösning som fjärrinstallerades på bara några minuter.

– Det här innebär att vi slipper anlita växelleverantörer och därmed sparar en hel del pengar. Den nya växeln är billigare i drift och ger betydligt bättre funktionalitet än den förra. Det har fungerat klockrent hela tiden, säger Dennis Stenmark.

Vi har sparat en hel del pengar Dennis Stenmark, Wackes AB i Borås
F

ör att få så bra digitala lösningar som möjligt har Wackes en egen kontaktperson hos Telia.

– Vi får alltid snabb respons från honom. Trots att vi är ett relativt litet företag har vi den fina möjligheten att få tillgång till en egen kontaktperson. Dessutom hjälper webbplatsen Mybusiness till att ge oss en överblick av våra tjänster, administrera fakturor och en hel del annat, säger Dennis Stenmark.